vores pædagogiske praksis har rødder i tanker om leg og anerkendende relationer.

Grundlaget for den pædagogiske praksis i børnehaven er ideerne om anerkendelse i relationen, og udvikling gennem leg.

Ideen om anerkendelse af barnet i relation med den voksne, bygger på at barnet har retten til at definere sig selv, sine behov, følelser og ønsker. Vi voksne må give barnet mulighed for at forklare sig og med egne ord fortælle hvad det vil...Sammen kan barnet og den voksne finde ud af hvordan der skal handles. Barnet skal føle sig set og hørt. Det handler ikke nødvendigvis om at "få sin vilje", men gennem tålmodig dialog at finde individuelle løsninger.

Leg er barnets frirum, her eksperimenterer det, øver sig i sociale relationer, sin plads og positioner i forhold til kammeraterne. Gennem legen opnår barnet en forståelse af de sammenhænge og situationer det oplever i hjemmet, i børnehaven og dets omverden.

Barnet må opleve frihed i legen, men også støtte og vejledning fra de voksne, til at hjælpe med at løse en konflikt eller at være ordstyrer når der forhandles om roller i legen. Nogen vil have hjælp til at spørge om de må være med...

Det er vigtigt at ingen står alene, og at vi voksne kan give børnene den omsorg og tryghed de har brug for i situationen. Kun herudfra kan de handle selvstændigt.

I dagligdagen arbejder vi funktionsopdelt, det betyder at de voksne fordeler sig i forhold til rum og funktioner/ aktiviteter i børnehaven. Børnene kan vælge disse mere eller mindre voksenstyrede aktiviteter.

en voksen er som regel flyver, der møder de børn der har brug for hjælp, nogle er sultne, eller er på udkig efter en ny leg.

Et billede fra børnehaven:

I køkkenet er der en voksen der spiller ludo med 3 børn. To børn ser på. to drenge leger med playmobil på gulvet. En anden  voksen er igang med at tilberede frokosten, en Pige spørger "må jeg hjælpe"  I tumlerummet  har en pædagog bygget en"bane" af puder madrasser og trampolin, og nogle børn springer og slår kolbøtter. "se hvad jeg kan" ... I den anden del af rummet er tre børn ved at lege på madrassen. De er en dragefamilie. I værkstedet er fire børn igang med at male med vandfarver. En dreng har malet "flade ræve" og er nu igang med flade mennesker. Her er også en voksen . Ude i garderoben er en pige i færd med at bygge en hule. Indimellem bliver hun sur når den styrter sammen. En dreng kommer forbi og spørger: "må jeg være med?" Den voksen der er "flyver" kommer forbi og hjælper med at bygge hulen. Bagefter går han ind i legerummet hvor to piger vil have barbieslottet ned fra en høj hylde. "også barbierne" det får de. Han hjælper dem med at gøre plads til deres leg. I et andet hjørne leger nogle med dyr og borge, og ved siden af har to piger indrettet et hjem med sovepose, tallerkener og tæpper. De er løver. Lidt senere går den voksne der er flyver på en lille tur med tre drenge. De skal spille fodbold i Kongens Have....