Børnehaven holder åbent i sommerferien, hvis der er børn tilmeldt. Når vi planlægger ferie for personalet og bemanding, vil vi spørge jer om jeres børns ferie. I perioder med få børn, og når personalet holder ferie, - navnlig sommerferie og op til jul, foretager vi en rundspørge, og udfra denne planlægger vi et nyt skema og evt. reducerede åbningstider. I bliver varslet  og det foregår i dialog med jer. Det er vigtigt i melder jeres behov og ønsker ud til os, i denne forbindelse.

Desuden har vi lukkedage, disse planlægger vi i begyndelsen af året, og i får selvfølgelig besked om dette.  Vi har lukket mellem jul og nytår, og 2 pædagogiske dage, som i får nærmere besked om.  se kalenderen.